fbpx

Een gezonde dosis DEVVDe potgrond voor je internal branding

Vlak voor Covid19 in Nederland uitbrak, legden wij bij Dirigo de laatste hand aan ons model voor internal branding*. De basis is afgekort tot DEVV, de gele ring in het plaatje hieronder. De blog die ik erover schreef, ging half maart van de weeromstuit in de koelkast, maar bleek gelukkig lang houdbaar.  In de 1,5 metersamenleving, waarin we veel op afstand werken, is het meenemen van medewerkers eigenlijk alleen maar belangrijker geworden. Je kunt deze blog zien als een spiegel voor jullie bedrijfscultuur en voor de rol die je pakt of zou willen pakken als team marketing & communicatie.

*Internal branding: het merkverhaal van je organisatie intern tot leven brengen, zodat het niet in een la belandt, maar echt betekenis krijgt voor mensen in hun dagelijks werk.

 

Hoeveel DEVV ervaren medewerkers in jouw organisatie? DEVV staat voor dialoog, enthousiasme, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Binnen onze aanpak voor internal branding zijn dit de vier basisingrediënten om van je merk een magneet te maken. Het begint met een gezonde dosis DEVV.

De D van Dialoog

Ken je dat ongemakkelijke gevoel? Je krijgt 40 powerpointslides te zien over de nieuwe koers. Op het eind – de tijd is al op – zegt de spreker: zijn er nog opmerkingen of vragen? Het valt stil, heel stil. En dat bedoelen we precies niet met dialoog.

In onze optiek is dialoog een open gesprek tussen een medewerker en leidinggevende met als doel elkaar te begrijpen, nieuwe inzichten op te doen en afspraken te maken. Dit ontstaat niet vanzelf, je moet het organiseren. Er zijn wat spelregels nodig en de bereidheid om mee te denken en goed te luisteren.

Dialoog is een must. We verwachten gesprek en gezamenlijkheid, millenials al helemaal. Social media en AI gaan natuurlijk ook helemaal over interactie, delen, samenwerken. ‘Glazen huis’ is nog steeds een trend: transparant en open zijn. Ook co-creatie groeit: met elkaar content bouwen.

  • Ervaar je bereidheid om te luisteren naar elkaar?
  • Wat gebeurt er met de uitkomsten van een MTO?

Trouwens, een paar hele praktische handreikingen om na een MTO dialoog te organiseren vonden we bij Great Place to Work, voor als dit speelt bij jullie.

De eerste V is van Verantwoordelijkheid

Wellicht is het volgende scenario herkenbaar. Intern leeft het idee dat ‘het merk’ de verantwoordelijkheid is van de marketing/communicatieafdeling. Je kunt dan verzanden in een dynamiek waarbij je als marketeer in de rol van huisstijlpolitie komt.

Gedeelde verantwoordelijkheid levert meer op. Overal zie je dan ook de beweging van huisstijl bewaken naar gezamenlijk de stijl van het huis voeren. In die tweede aanpak worden alle medewerkers zelf in staat gesteld het merk te laten zien. In gedrag, besluiten en uitingen. Ze dragen dan ook zelf verantwoordelijkheid hiervoor en het is onderdeel van functioneringsgesprekken.

Om de verantwoordelijkheid te delen, is het zinvol om als marketing/communicatie zelf een andere rol pakt, die van facilitator. Je zou als marketeer bijvoorbeeld het initiatief kunnen nemen om binnen het bedrijf een groep ‘brand ambassadors’ aan te stellen. Deze medewerkers komen van verschillende afdelingen, zien elkaar geregeld, nemen nieuwe initiatieven en dragen dit alle haarvaten van de organisatie in.

  • Welke rol pakt marketing/communicatie nu binnen jullie bedrijf: huisstijlpolitie of facilitator van de stijl van het huis?

De tweede V is van Vertrouwen

Een open deur: elkaar vertrouwen. Het is eigenlijk zo’n basale voorwaarde dat je ‘m bijna zou vergeten. Je merkt het eigenlijk ook vooral als het er niet is. Als mensen langs elkaar heen gaan werken. Of als het leiderschap geen tegenspraak duldt. Dan gaan dialoog en gedeelde verantwoordelijkheid niet op, en het enthousiasme, tja…

Als leidinggevenden zich normaal (eerlijk en menselijk) opstellen en durven te delegeren, dan is er veel mogelijk. Het is nu eenmaal zo dat we mensen sneller vertrouwen als ze integer, transparant en authentiek zijn. “Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de hele trap te overzien om de eerste stap te zetten”, aldus Martin Luther King.

Vertrouwen geven, dat is wel iets anders dan de teugels compleet aan je medewerkers te overhandigen. Het is je open opstellen en een stuk van de invulling loslaten, sterker nog: dit juist aanmoedigen, zodat het eigen wordt.

  • Hoeveel onderling vertrouwen ervaar je bij jouw bedrijf?
  • Durven mensen elkaar aan te spreken?
  • Hoe open zijn de leidinggevenden?

De E van Enthousiasme

Enthousiasme zien we als een graadmeter van hoe het staat met vertrouwen, verantwoordelijkheid en dialoog. Je kunt trouwens niet van iedere medewerker enthousiasme verwachten. We weten bijvoorbeeld dat gemiddeld genomen ‘slechts’ 10% zichzelf als ambassadeur ziet. 80% wil gewoon weten waar hij of zij aan bijdraagt en de overige 10% staat al met een voet buiten de deur. Toch rekenen we enthousiasme wel bij de basisvoorwaarden. Die 10% positivo’s heb je namelijk hard nodig om ‘merksterk’ te worden.

  • Als je een thermometer in je bedrijf stopt, wat is dan de temperatuur? Vriest het? Is het verzengend heet? Of heerst er een aangenaam temperatuurtje?
  • Zijn er eigen initiatieven van medewerkers?
  • Hebben jullie merkpositivo’s en hoe groot schat je dat percentage in?
  • Hoe is jullie interne Net Promotor Score?

Reflecteer geregeld op jullie DEVV-factor en maak er werk van! Wil je meer achtergrond bij onze aanpak, verdiep je verder met de gratis whitepaper ‘MERKSTERK’.

 

Hoe MERKSTERK zijn jullie op weg met internal branding?

De MERKSTERK-scan helpt bedrijven om gefocust te werk te gaan en concrete resultaten te boeken op internal branding. Het geeft hen een benchmark op 8 deelgebieden om hun jaarplannen en meerjarenstrategie voor internal branding op te baseren. Welke terreinen lopen goed, wat vraagt om investering? Je krijgt een (visueel) ingevulde scan op basis van een intakegesprek, meerdere interviews met key stakeholders en deskresearch. Dit alles wordt samengevat tot één A4 met op hoofdlijnen de sterke punten en kansen. De looptijd is vier weken.

Wil je ook zo’n APK-check voor jouw merk? Neem gerust contact met ons op voor een brochure of offerte op maat: alisa@dirigo.nl of bel 023-531 00 00.

Dit artikel werd geschreven door onze oud-collega Martine van Blaaderen.

Alisa Post
Oprichter/eigenaar, strateeg, trainer