fbpx

Kenniscentrum Sport & BewegenRevitaliseren kernwaarden

De kernwaarden van Kenniscentrum Sport & Bewegen waren wel bekend maar werden niet echt geleefd. Reden om een werkgroep in het leven te roepen die de taak kreeg de kernwaarden opnieuw scherp te stellen. Buro Dirigo werd samen met mediabureau Van Luyken gevraagd hiervoor een aanpak te ontwikkelen en gedurende dit proces als sparringpartner te fungeren.

Aanpak

We stelden een gefaseerde aanpak voor waarin samenwerking met alle medewerkers van Kenniscentrum Sport & Bewegen centraal stond. In de werkgroep deden mensen vanuit verschillende teams en met uiteenlopende functies mee, waardoor de dialoog van begin tot het einde representatief en breed gedragen was. 

Uitrol

We begonnen het traject met een online enquête onder alle medewerkers: kenden ze de bestaande kernwaarden? Wat verstonden ze eronder en misten ze iets? Vervolgens belegden we meerdere kernwaarden-workshops waaraan alle medewerkers mochten meedoen. Deelname werd niet verplicht. De inhoud en begeleiding van deze workshops was in handen van Monique Haras (Van Luyken) en Alisa Post (Buro Dirigo). Tijdens de workshop werkten we samen met de medewerkers aan nadere invulling van de kernwaarden: wat verstaan we er precies onder? Zo ontstond een gedeelde beleving en hernieuwde herkenning. Na de workshops schreven we een plan voor de implementatie van de kernwaarden en het levend houden hiervan in de organisatie.  

Het resultaat

Op basis van de uitkomsten adviseerden we Kenniscentrum Sport & Bewegen één kernwaarde te vervangen. Nadat de werkgroep de definitieve keuzes rond de nieuwe kernwaarden had gemaakt, maakte wij een inspirerend kernwaardenboekje. Dit boekje is goed gebruikt tijdens een kernwaardendag met alle medewerkers; onderdeel van fase 1 uit het eerder opgeleverde implementatieplan ‘kernwaarden zijn bekend’.  

Wil je graag internal branding of heb je een vraag voor ons?