fbpx

Leger des HeilsAanpak gesprekscyclus

Het Leger des Heils wilde een nieuwe impuls geven aan het jaarlijkse ontwikkelgesprek tussen leidinggevende en medewerker. De thema’s zijn vernieuwd en veel meer geformuleerd vanuit het perspectief van de medewerker: jij en je ontwikkeldoelen, jij en je team, jij en het Leger des Heils, etc. De workflow is ook vernieuwd. Medewerkers vragen het gesprek nu zelf aan en bereiden het voor via intranet. De vraag aan Buro Dirigo was: denk met ons mee over hoe we de ruim 500 leidinggevenden en meer dan 7.000 medewerkers in het hele land meenemen in deze nieuwe aanpak.

Aanpak

We stelden als eerst voor om vanuit een krachtig concept te werken en te verwerken in een middelenmix, zodat er eenheid en herkenbaarheid ontstaat. De keuze viel op een wandeling, gevisualiseerd op een spelbord waarbij je samen langs 10 gespreksthema’s loopt. Het mooie aan een wandeling is, dat je naast elkaar loopt – wat staat voor gelijkwaardigheid. Bij sommige plekken sta je wat langer stil, maar het meest van de tijd ben je in beweging en kijk je samen vooruit. En elk jaar doe je de gesprekscyclus, het rondommetje, opnieuw.

Resultaat

Met een video, uitgeprinte poster met praatplaat, een factsheet en een super concrete handleiding had de afdeling HR een compleet pakket middelen in handen om leidinggevende mee te nemen in deze vernieuwde gesprekscyclus. De eerste reacties zijn positief, in het eerste kwartaal zijn er zo’n 700 gesprekken opgestart door medewerker.

Wil je graag internal branding of heb je een vraag voor ons?