fbpx

MeerlandenContent formats

Vraag

Afvalinzamelaar Meerlanden streeft in de regio Haarlemmermeer een lokale en regionale circulaire economie na. Daarvoor – en voor het behalen van de VANG-doelstellingen van de overheid- is het nodig dat inwoners hun restafval minimaliseren en hun afval zoveel mogelijk scheiden. Hoe zetten we contentmarketing in om aan inwoners te helpen om op een haalbare manier zo verantwoordelijk mogelijk met je afval om te gaan?

Aanpak

We hebben eerst in kaart gebracht wie we wilden bereiken en welk type contentformat voor een zo breed mogelijk publiek interessant kan zijn. Omdat iedereen afval heeft en mensen doorgaans nieuwsgierig zijn, hebben we het binnenkijk-format ‘de Afvalzak van’ ontwikkeld, waarin we in de restafvalzak van een willekeurige buurman/vrouw spieken (hier terug te lezen). Samen met een expert wordt gekeken wat erin zit en of dat goed is of gescheiden had kunnen worden. Zo leert het publiek ook direct. Ook van het animatie-format ‘Afvalweetje’ leren mensen. Dit format is een variant op ‘wist u dat’ en biedt in snack-vorm nuttige informatie. Het derde format ‘Met de stroom mee’ heeft een bewijsvoerende functie. Mensen die zich afvragen of het ingezamelde afval wel echt gerycled wordt, kunnen hier per afvalstroom volgen wat ermee gebeurd nadat ze het gescheiden hebben ingezameld.

Uitrol

De formats hebben elk een eigen beeldtaal gekregen, zodat ze herkenbaar zijn en opvallen. Er is gekozen voor een uitrol via owned media. Omdat Meerlanden werkt in opdracht van meerdere gemeenten, kunnen ook hun kanalen worden benut. Tijdens de campagne maakte het ‘Afvalweetje’ door zijn populariteit ook een uitstapje naar paid media: dit format landde prima op het bioscoopscherm.

Resultaat

Zoals bij alle content is het moeilijk de directe impact van de campagne te meten. Wel doen de vele views en de positieve reacties vermoeden dat de content over de gehele linie goed ontvangen wordt. Low-cost formats zoals het ‘Afvalweetje’ lenen zich ook goed om op korte termijn in te zetten wanneer de actualiteit daar om vraagt (zoals de toename van persoonlijke beschermingsmiddelen in de afvalstroom t.g.v. COVID-19). De campagne zal in de toekomst verder geoptimaliseerd worden om de meetbaarheid te vergroten en naar alle waarschijnlijkheid ook uitgebreid worden met een nieuw format.

Wil je graag contentmarketing of heb je een vraag voor ons?