fbpx

OdionInterne strategie voor alle medewerkers.

De uitdaging.

Hoe worden we een ondernemende instelling?
Zoals veel zorginstellingen stond ook Odion, een Zaanse organisatie voor mensen met een beperking, voor de opgave zich ‘meer ondernemend’ op te stellen. In de tijd dat het Rijk veel vanuit de AWBZ naar de WMO overhevelde, werd zichtbaarheid voor zorginstellingen steeds belangrijker. Evenals vraaggestuurd werken in plaats van aanbodgericht. Odion anticipeerde in 2015/2016 tijdig op deze ontwikkelingen door een scherpe strategie op te stellen met daarin een prominente rol voor medewerkers.

Kort en goed komt het erop neer dat Odion van medewerkers verwacht dat ze ondernemend zijn, kansen zien, creëren en pakken en dat ze waar mogelijk samenwerken met hun cliënt in plaats van zaken voor de cliënt te bepalen (wat gedreven medewerkers overal in de zorg vanuit de beste intenties nogal eens doen). Na het opstellen van deze nieuwe koers, was de hamvraag: hoe betrekken we medewerkers en faciliteren we het gewenste gedrag?

De aanpak.

Buro Dirigo ontwikkelde het interne concept ‘Je kunt meer dan je denkt’, met daarbij het metaforische beeld van een poolstok. Met zo’n stok spring je hoger en verder en waar kun je beter met een poolstok uit de voeten dan in de Zaanse polder? Aan de poolstok hingen we een knapzak die we vulden met de tools die medewerkers nodig hebben om anders te werken dan ze eerst deden. Veel van die tools waren gericht op het stimuleren van de dialoog. Want verandering gaat in stapjes en door elkaar te inspireren. Ieder team kreeg een knapzak en tijdens elk overleg werd er uit de knapzak geput. Behalve gesprekskaarten, een quiz, animatievideo en andere hulpmiddelen, bevatte de knapzak ook geregeld gewoon iets leuks of lekkers: zoals pepernoten in december en paaseitjes in maart. Zo bleef het concept levend en de verandering gaande.

Het resultaat.

Met z’n allen
Leuk detail: de knapzakken werden gemaakt door de textielgroep van een van de dagbestedingslocaties van Odion. Zo werd er echt met z’n allen aan de cultuurtransitie gewerkt.


Employer branding

Wil je graag employer branding of heb je een vraag voor ons?