SGJ JeugdzorgSales-skills voor zorg professionals.

De uitdaging
Help onze medewerkers, die opgeleid zijn om zorg te verlenen, om zichzelf en onze organisatie goed te presenteren aan gemeenten en andere zorginkopende instanties.

Onze aanpak
In 2016 vond een grote verandering in zorgland plaats en namen gemeenten de verantwoordelijkheid van het rijk over om zorg in te kopen voor hun burgers. Voor de landelijk werkende SGJ Jeugdzorg was dat meer dan een uitdaging want hoe kom je aan tafel bij al die zorginkopers als je dat niet gewend bent? Binnen de organisaties werden ambassadeurs aangesteld met de bijzondere taak om in de buitenwereld kansen te signaleren en contacten te leggen met zorginkopers en ketenpartners.

Buro Dirigo verzorgde op verzoek meerdere salestrainingen. We pakten het praktisch aan en gingen vooral met vaardigheden aan de slag. Samen met traineracteur Esther Veldman lieten we de zorgmedewerkers zoveel mogelijk oefenen, met een pitch, een netwerkborrel, een verkoopgesprek, etc. zodat ze leerden middels ervaring.

Het resultaat
Medewerkers die hun verkoopschroom overwonnen, zich zeker voelden in hun verhaal en vol enthousiasme de telefoon pakten om zelf contacten te leggen.


Trainingen

Wil je graag trainingen of heb je een vraag voor ons?

Alisa Post
+31 62 496 1068
alisa@dirigo.nl Mail Alisa Post